Вартість послуг у сфері наукової діяльності, які надаються НДІ НУФВСУ

[vc_row el_class=”row_without_padding”][vc_column][vc_column_text el_class=”table_mod”]

№ з/п Назва послуги Вартість, грн
1. Контроль параметрів тренувальних навантажень на тредмілі «Laufband», 1 год 1 220,00
2. Визначення максимального споживання кисню та розрахунок пульсових режимів тренувальних навантажень на ергоспірометричному комплексі «Meta Max» при виконанні тестів на Тредмілі «Laufband» 3075,00
3. Визначення максимального споживання кисню та розрахунок пульсових режимів тренувальних навантажень на ергоспірометричному комплексі «Oxycon Pro» при виконанні тестів на:  Тредмілі LЕ-200 СЕ (Jeager, Німеччина), Веслувальному ергометрі «Concept-II» (для академічного веслування),  Ергометрі «BIOMETER» (для плавання), Велоергометрі «Monark – 884E» 1695,00
4. Визначення максимальної анаеробної потужності на велоергометрі «Monark  884E» та ергоспірометричному комплексі «Oxycon Pro» (комплекс анаеробних тестів) 899,00
5. Визначення максимальної анаеробної потужності на велоергометрі «Monark  884E» 298,00
6. PWC – 170 298,00
7. Спірометрія «Oxycon Pro» (у стані спокою) 320,00
8. Ультразвукова денситометрія (визначення щільності кісткової тканини) 197,00
9. Визначення складу тіла людини 197,00
10. Електрокардіографічне дослідження 198,00
11. Аналіз варіабельності серцевого ритму 199,00
12. Векторкардіографічне дослідження 215,00
13. Електронейроміографія (Н-рефлексометрія, швидкість проведення нервового імпульсу ) 599,00
14. Психофізіологічне тестування 295,00
15. Психологічне тестування 295,00
16. Відеокомпютерна 3 D реєстрація та аналіз рухів людини (Qualisys) 992,00
17. Визначення рухових асиметрій після функціональних порушень опорно-рухового апарату людини (Qualisys) 992,00
18. Визначення кінематичних характеристик локомоторних рухів людини (Opto Jump) 298,00
19. Оцінка статичної та динамічної стійкості тіла людини (Sport Kat TS 650) 330,00
20. Оцінка вертикальної стійкості тіла людини (Стабілан – 01–2) 340,00
21. Високошвидкісна відео зйомка та аналіз рухів людини (Contemplas) 300,00
22.

Визначення окремих показників крові під час тренувального процесу (забір капілярної крові, ВаріоФотометр ІІ (Diaglobal)

– глюкоза (GLU);
– гемоглобін (HB);
– гематокрит (HCT);
– еритроцити (ERY);
– сечовина (HST);
– холестерин (CHO);
– лактат (LAC) (у тесті);
тригліцериди (TRI).

 

152,00
122,00
132,00
120,00
157,00
147,00
157,00
157,00

23. Комплексна лабораторна діагностика (загальний та біохімічний аналіз крові)(забір венозної крові)(автоматичний гематологічний аналізатор «ERMA-210», напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”) 780,00
24.

Загальний аналіз крові (забір венозної крові)(автоматичний гематологічний аналізатор «ERMA-210»)

– лейкоцити (WBC);
– лімфоцити (LY) абсолютне і відносне значення;
– моноцити (МО) абсолютне і відносне значення;
– гранулоцити (GRA) абсолютне і відносне значення;
– еритроцити (RBC);
– гемоглобін (Hgb);
– гематокрит (HCT);
– середній об’єм еритроцита (MCV);
– вміст гемоглобіна в одному еритроциті (MCH, MCHC);
– ширина розподілу еритроцитів за об’ємом (RDW);
– тромбоцити (PLT);
– тромбокрит (PCT);
– середній об’єм тромбоцитів (MPV);
– ширина розподілення тромбоцитів (PDW).

250,00
25. Гематологічне дослідження крові (забір капілярної крові) (автоматичний гематологічний аналізатор НТІ MicroCC-20 Plus)
20 показників з диференціюванням лейкоцитів по 3-м субпопуляціям:– лейкоцити (WBC);
– лімфоцити (LYМ) абсолютне і відносне значення;
– зміст суміші моноцитів, еозинофілів, базофілів і незрілих клітин (MID) абсолютне і відносне значення;
– г
ранулоцити (GRA) абсолютне і відносне значення;
– еритроцити (RBC);
– гемоглобін (HGB);
– гематокрит (HCT);
– середній об’єм еритроцита (MCV);
– середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH);
– середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC);
– ширина розподілу еритроцитів за об’ємом (RDW);
– тромбоцити (PLT);
– тромбоцитокрит (РСТ);
– середній об’єм тромбоцитів (MPV);
– ширина розподілення тромбоцитів (PDW);
– коефіцієнт великих тромбоцитів (PLCR).
250,00
26.

Біохімічне дослідження крові (забір венозної крові)(напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”)

– білок загальний;
– білірубін загальний;
– креатинін;
– сечовина (HST);
– глюкоза (GLU);
– a-амілаза;
– а
ланінамінтрансфераза (АлАТ);
– аспартатамінотрансфераза (АсАТ);
– 
γ-глутаміламінотрансфераза (γГТ);
– лужна фосфатаза (ЩФ);
– креатинфосфокіназа загальна (КФК);
– індекс пошкодження м’язової тканини;
– магній;
– фосфор неорганічний;
– холестерин загальний (CHO);
– тригліцериди (TRI).

630,00
27.

Біохімічна оцінка стану печінки (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”)

– аланінамінтрансфераза (АлАТ);
– аспартатамінотрансфераза (АсАТ);
– γ-глутаміламінотрансфераза (γГТ);
– лужна фосфатаза (ЩФ);
– білірубін загальний).

260,00
28.

Біохімічна оцінка стану нирок (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”)

– загальний білок;
– креатинін;
– сечовина (HST).

160,00
29.

Біохімічна оцінка функції підшлункової залози (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”)

a-амілаза;
– глюкоза (GLU).

225,00
30.

Діагностика атеросклерозу (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”

– загальний холестерин(CHO);
– тригліцериди (TRI);
– аспартатамінотрансфераза (АсАТ);
– креатинфосфокіназа загальна (КФК).

260,00
31. Рання діагностика анемій (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”) 336,00
32.

Визначення електролітів крові (забір капілярної крові)(автоматичний аналізатор електоролітів OPTI Lion)

– натрій (Na+);
– калій (K+);
– хлор (Cl-);
– кальцій іонізований (iCa);
– pH крові.

427,00
33. Молекулярно-генетична діагностика – маркери фізичних якостей (4 маркери) 2000
34. Молекулярно-генетична діагностика – маркери фізичних якостей (8 маркерів: швидкість, сила, витривалість) 4000
35. Молекулярно-генетична діагностика- маркери фізичних якостей (10 маркерів: швидкість, сила, витривалість та травматизму) 5000
Проведення консультацій та організація і проведення наукових заходів
36. Індивідуальна консультація спеціаліста (спортивного фізіолога, спортивного генетика, спортивного психолога, дієтолога тощо)*

*1 год.

– професор – 253,00

– доктор наук – 200,00

– доцент, кандидат наук – 160,00

– співробітник без наукового ступеня – 134,00

** вартість послуг – відповідно до договорів

 

37. Проведення наукової, науково-технічної та інших видів експертиз*
38. Консультації з питань організації та проведення наукових досліджень (у тому числі дисертаційних)*
39. Консультації з проведення тренувального процесу, з розробки програм харчування, з формування батареї тестів для здійснення заходів спортивного відбору, розробки планів підготовки, аналізу змагальної діяльності, виступу спортсменів, процесу підготовки  тощо*
40. Розробка навчально-методичних матеріалів з олімпійської освіти для навчальних закладів**
41. Обґрунтування режимів рухової активності для осіб, які займаються фізичним вихованням, фітнесом та іншими видами рухової активності**
42. Надання послуг з інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення наукової діяльності (підготовка програм з видів спорту для ДЮСШ, СДЮСШОР і ШВСМ, методичних рекомендацій, посібників тощо)**
43. Організація та проведення  семінарів, конференцій, практикумів, тренінгів, стажування, екскурсій до Музею олімпійської слави НУФВСУ тощо**

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]