Історія, візія, місія, цінності

Історія

НДІ НУФВСУ є науковим структурним підрозділом університету, який створений у 2004 р. на виконання рішення загальних зборів трудового колективу НУФВСУ від 31 серпня 2004 р., що введене в дію наказом ректора університету від 1 вересня 2004 р. № 73-заг., на базі існуючих в університеті наукових шкіл та сталих традицій проведення високоефективних досліджень.

За 15 років функціонування НДІ НУФВСУ ним керували:

2005-2016 рр. – професор Шинкарук О. А.,

2016-2017 рр. – професор Кашуба В. О.,

2017 р. – до сьогодні – професор Когут І. О.

Роботу НДІ НУФВСУ координує проректор з науково-педагогічної роботи, відповідальний за наукову діяльність університету.

НДІ НУФВСУ очолює директор, який безпосередньо підпорядковується ректору університету.

До структури НДІ НУФВСУ належать: відділи, лабораторії та дослідницькі групи за пріоритетними тематичними напрямами НУФВСУ, відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України штатного розпису.

У наукових лабораторіях та дослідницьких групах виконуються наукові проекти за рахунок різних джерел фінансування. У складі наукових лабораторій можуть працювати одна або більше дослідницьких груп відповідно до проектів, які виконуються. Певні дослідницькі групи можуть бути підпорядковані безпосередньо директору НДІ НУФВСУ.

В інституті створюється наукова рада НДІ НУВФСУ. Наукова рада НДІ НУФВСУ є колегіальним органом управління науковою діяльністю НДІ НУФВСУ, який виконує консультативно-дорадчі функції.

 

Візія

НДІ НУФВСУ – науковий підрозділ, який успішно функціонує в університеті, має визнані вітчизняною та міжнародною академічною спільнотою наукові здобутки, які інтегруються у світовий науковий і освітній простір.

 

Місія

Місія НДІ НУФВСУ – формування в університеті інноваційного наукового простору найвищої якості, який розв’язуватиме суспільні виклики та стане стимулом для розвитку інтелектуального життя академічної спільноти університету і поштовхом для зростання та вдосконалення соціума.

 

Цінності

Цінності, на яких ґрунтується діяльність НДІ НУФВСУ: гуманізм, креативність, якість, активна громадянська позиція, вирішення суспільних викликів.
НДІ НУФВСУ враховує у своїй діяльності загальні принципи і вимоги Європейської хартії дослідників (далі – Хартія) та Кодексу працевлаштування наукових працівників (далі – Кодекс) в частині, що не суперечать національному законодавству.

 

Мета діяльності

– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з актуальних проблем фізичної культури і спорту;
– одержання і використання нових наукових знань задля створення суспільно корисних наукових результатів, створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних розробок;
– впровадження інноваційної наукової діяльності та забезпечення на цій основі поглибленої наукової і науково-педагогічної підготовки фахівців у сфері фізичної культури і спорту відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та головних напрямів діяльності сфери та НУФВСУ.