Ультразвукова денситометрія (визначення щільності кісткової тканини)

  • Кількість процедур: 1
  • Тривалість процедури: 20 хв
  • Вартість послуги: 197,00 грн

Ультразвукова денситометрія (визначення щільності кісткової тканини)

Ультразвукова денситометрія є надійним і безпечним методом визначення щільності кісткової тканини. Цей метод не здійснює шкідливого впливу на організм людини, зокрема дітей, та не потребує особливих умов проведення процедури (ізольоване або екрановане приміщення). При цьому оцінюється швидкість проходження ультразвуку (SOS, м/с) вздовж ділянки променевої кістки, де домінує компактна кісткова тканина. Отриманий результат порівнюється з піковим середнім значенням швидкості поширення ультразвуку у здорових молодих людей (Т-критерій) та у осіб відповідної статі та віку (Z-критерій). Ультразвукова денситометрія є найбільш достовірним методом для оцінки міцності кістки, оскільки залежить від еластичності, товщини кортикального шару та мікроструктури кісткової тканини і враховує не тільки неорганічну (солі кальцію та фосфору), а й органічну складову кісток. Даний метод дозволяє оцінити ризики розвитку остеопорозу та/або отримання травм (переламів) у спортсменів та людей, які займаються руховою активністю.

Наявність педіатричної (0–20 років) та дорослої (20–90 років) програм дозволяє оцінювати стан здоров’я скелету у осіб різних вікових груп.

Є питання?

Отримати бескоштовну консультацію.