Співпраця з фітнесом

НДІ НУФВСУ співпрацює зі спортивним комплексом «ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТИЛЬ»

«ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТИЛЬ» – це оновлений немережевий спорткомплекс з басейном в центрі Києва. Створений на базі потужностей Національного університету фізичної культури і спорту України. Протягом 15 років комплекс функціонував в напівзакритому режимі: поруч зі звичайними відвідувачами тут тренувались олімпійські чемпіони та спортсмени різноманітних українських збірних.

Інструктори «Олімпійського стилю» є висококласними фахівцями – випускниками НУФВСУ з вченими ступенями, спортивними нагородами та багаторічним досвідом практичної роботи. Спираючись на цей досвід, тренери зможуть розробити індивідуальну програму тренувань для самостійних занять, яка буде професійно підібраною під потреби та можливості гостя.

Більше 3 років НДІ НУФВСУ співпрацює зі спортивним комплексом «ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТИЛЬ». Клубна картка «Олімпійський стиль» включає в себе послугу «Функціональна діагностика», яка надається науковими працівниками НДІ НУФВСУ.

Адреса спорткомплексу «Олімпійський стиль»: 03680, Київ, вул. Фізкультури, 1 (в’їзд на паркінг з боку вул. Ділової), корпус №6 Національного Університету фізичного виховання і спорту

Перелік наукових послуг НДІ НУФВСУ, які включені в клубну картку «Олімпійський стиль» («Функціональна діагностика»):

Ультразвукова денситометрія (визначення щільності кісткової тканини)

Ультразвукова денситометрія є надійним і безпечним методом визначення щільності кісткової тканини. Цей метод не здійснює шкідливого впливу на організм людини, зокрема дітей, та не потребує особливих умов проведення процедури (ізольоване або екрановане приміщення). При цьому оцінюється швидкість проходження ультразвуку (SOS, м/с) вздовж ділянки променевої кістки, де домінує компактна кісткова тканина. Отриманий результат порівнюється з піковим середнім значенням швидкості поширення ультразвуку у здорових молодих людей (Т-критерій) та у осіб відповідної статі та віку (Z-критерій). Ультразвукова денситометрія є найбільш достовірним методом для оцінки міцності кістки, оскільки залежить від еластичності, товщини кортикального шару та мікроструктури кісткової тканини і враховує не тільки неорганічну (солі кальцію та фосфору), а й органічну складову кісток. Даний метод дозволяє оцінити ризики розвитку остеопорозу та/або отримання травм (переламів) у спортсменів та людей, які займаються руховою активністю.

Наявність педіатричної (0–20 років) та дорослої (20–90 років) програм дозволяє оцінювати стан здоров’я скелету у осіб різних вікових груп.

  • Кількість процедур: 1
  • Тривалість процедури: 20 хв
  • Вартість послуги: 197,00 грн

Визначення складу тіла людини

Дослідження складу тіла за допомогою вимірювання опору різних тканин організму людини слабким електричним сигналом є простим, швидким, зручним та інформативним методом. Він дозволяє визначати масу тіла, індекс маси тіла, рівень базального метаболізму (мінімальна кількість енергії, яку витрачає організм у стані спокою на підтримання життєдіяльності організму – дихання, кровообіг, травлення), загальну кількість води в тілі, відсоток та вміст жирової і знежиреної маси. Завдяки наявності 8 електродів, аналізатор окремо оцінює вміст жиру, знежиреної та передбачуваної м’язової маси в окремих сегментах тіла (тулуб, права рука, ліва рука, права нога, ліва нога). За допомогою біоелектричного імпедансного методу в окремих сегментах тіла можна визначити вміст знежиреної, жирової та м’язової мас.

Це дозволяє виявити відповідність компонентного складу тіла нормам щодо обраного виду спорту, а також функціональні асиметрії м’язів тіла спортсмена, що може вплинути на техніку виконання вправ та фізичну працездатність спортсмена.

Аналізатор складу тіла має окремі режими для обстеження як спортсменів, так і пересічних громадян. Система відповідає стандартам з контролю якості ISO 9001.

  • Кількість процедур: 1
  • Тривалість процедури: 10 хв
  • Вартість послуги: 197,00 грн

Електрокардіографічне дослідження

Оцінка функціонального стану серця використовується в динаміці спортивної підготовки, що дозволяє стежити за процесом функціональних перебудов серця, за формуванням адаптації серця до тренувальних і змагальних навантажень, за процесом відновлення. Крім того, ЕКГ дозволяє своєчасно розпізнавати не тільки виражені, але і ранні, початкові ознаки несприятливих змін у функціональному стані серця, що дає можливість своєчасно вживати заходів щодо їх усунення.

Аналізується характер серцевого ритму, ЧСС, амплітуда і сума зубців (P, Q, R, S, T), тривалість інтервалів (PQ, QRS, ST, QT, RR), електрична позиція серця (ےQRS і ےT), індекс Макруза, індекс Соколова-Лайона для лівого і правого шлуночків, рівень метаболічного забезпечення міокарда та ін.

  • Кількість процедур: 1
  • Тривалість процедури: 20 хв
  • Вартість послуг: 198,00 грн

Є питання?

Отримати бескоштовну консультацію.

00 Days
00 Hours
00 Minutes
00 Seconds