Психофізіологічне тестування

Психофізіологічне тестування

Визначення індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій людини по переробці зорової інформації різного ступеня складності: функціональної рухливості, динамічності, лабільності, врівноваженості, сили нервових процесів і т. д. Властивості нервових процесів визначають тип вищої нервової діяльності, який, в свою чергу, тісно пов’язаний з тим чи іншим типом темпераменту людини.

Реєстрація латентного періоду простої зорово-моторної реакції (ЛП ПЗМР) і реакції вибору (ЛП РВ1–3, ЛП РВ2–3); в режимах «зворотній зв’язок» і «нав’язаний ритм»: визначення рівня функціональної рухливості нервових процесів (ФРНП) і сили нервових процесів (СНП); реєстрація показників реакції на рухомий об’єкт (РРО ), теппінг-тест.

  • Кількість процедур: 1
  • Тривалість процедури: 50 хв
  • Вартість послуги: 295,00 грн

Є питання?

Отримати бескоштовну консультацію.