Організація роботи

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1. Штатний розпис відділу інноваційних розробок та наукових послуг визначається обсягом робіт, що виконуються при наданні послуг у сфері наукової діяльності.
2. У відділі інноваційних розробок та наукових послуг працюють наукові працівники НДІ НУФВСУ, які надають послуги у сфері наукової діяльності.
3. Штатні наукові працівники відділу інноваційних розробок та наукових послуг приймаються на посаду на конкурсній основі в установленому чинним законодавством України порядку на умовах контракту.
Наукові та інші працівники відділу інноваційних розробок та наукових послуг приймаються та звільняються наказом ректора за погодженням директора НДІ.
Вимоги до кваліфікації, обов’язки, права та відповідальність працівників відділу інноваційних розробок та наукових послуг регламентуються посадовими інструкціями.
4. Фінансування відділу інноваційних розробок та наукових послуг здійснюється за рахунок спеціального фонду НДІ НУФВСУ, що надійшли за надання послуг у сфері наукової діяльності, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
5. Діяльність відділу інноваційних розробок та наукових послуг базується на затверджених планах роботи НДІ НУФВСУ, заявках (за затвердженою формою) від структурних підрозділів університету, дослідницьких груп відділу науково-методологічних досліджень у фізичній культурі і спорті, фізичній терапії, ерготерапії, туризмі НДІ НУФВСУ та замовленнях сторонніх фізичних або юридичних осіб.
6. Надання послуг у сфері наукової діяльності здійснюється на підставі договорів із замовниками, які укладаються у встановленому порядку.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]