Програма обстежень для дітей 9-13 років “Оцінка фізичного розвитку дитини”

Антропометрія

Вимірювання антропометричних показників (зріст, окружність голови та грудної клітки, маса тіла, індекс маси тіла) і порівняння їх з гендерними та віковими нормами.

Тривалість процедури – 5 хвилин.

Аналіз складу тіла (біоімпедансний метод)

Визначення рівня базального метаболізму,загальної кількості води в тілі, часток жирової, знежиреної та м’язової мас у всьому тілі, а також аналіз вмісту жиру, знежиреної та м’язової маси в окремих сегментах тіла (тулуб, верхні та нижні кінцівки).

Тривалість процедури – 5 хвилин.

 

Визначення щільності кісткової тканини (ультразвукова денситометрія)

Безпечний метод визначення стану кісткової тканини як у дорослих (20-90 р.), так і у дітей (0-20 р.), який дозволяє виявляти порушення мікроархітектоніки кісток (зменшення щільності внаслідок погіршення мінералізації – остеопенія, або остеопороз – збільшення крихкості та ризику виникнення переламів внаслідок втрати солей кальцію і фосфору).

Тривалість процедури – 15 хвилин.

Спірометрія (оцінка можливостей респіраторної системи)

Визначення життєвої ємності легенів, швидкості форсованого видиху, максимальної легеневої вентиляції.

Тривалість процедури – 15 хвилин.

Динамометрія кистьова

Визначення сили м’язів згиначів кисті.

Тривалість процедури – 5 хвилин.

Векторкардіографія

Оцінка функціонального стану серцевого м'яза за параметрами об’ємного електричного поля міокарда. Дозволяє оцінити наявність і ступінь гіпертрофії різних відділів серця, оцінити метаболічне забезпечення міокарда, виявити гемодинамічне перенавантаження передсердь, визначити шляхи адаптації серця до фізичних навантажень різної спрямованості, а також оцінити резервні можливості серця.

Тривалість процедури – 10 хвилин.

Психофізіологічне та психологічне тестування

Оцінка психологічних якостей спортсменів. Визначення індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій людини за переробкою зорової інформації різного ступеня складності. Оцінка основних властивостей нейродинамічних функцій.

Тривалість процедури – 1 год. 30 хвилин.