Наукові періодичні видання

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua

«НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ»
https://sportnauka.org.ua/ua/

Пошук наукових фахових видань на сайті МОН
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

Реєстр наукових фахових видань України
http://nfv.ukrintei.ua

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»
https://openscience.in.ua/ab-journals

Всі українські наукові журнали у Scopus та Web оf Science
https://openscience.in.ua/ua-journals