Наукові дослідження і розробки

На базі НДІ НУФВСУ виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження і розробки, керівниками яких є провідні науковці інституту.

«Технологія оцінки ризику травматизму спортсменів за електронейроміографічними і психофізіологічними показниками»

Назва теми: «Технологія оцінки ризику травматизму спортсменів за електронейроміографічними і психофізіологічними показниками» (Керівник теми: к.біол.н., с.н.с.. Федорчук Світлана Володимирівна, № державної реєстрації 0119U000307).

Мета: обґрунтувати і розробити технологію оцінки ризику травматизму спортсменів, критерії оцінки функціонального стану нервової і м’язової систем, психофізіологічного стану з урахуванням рівня фізичної працездатності і характеру спортивної діяльності.

Завдання:
1. Обґрунтувати та розробити алгоритм оцінки функціонального стану нервової і м’язової систем спортсменів із застосуванням сучасних діагностичних методів електронейроміографії та психофізіології.
2. Визначити сутність і діапазон змін функціонального стану нервової і м’язової систем спортсменів на різних етапах спортивної підготовки з урахуванням рівня фізичної працездатності і виду спорту.
3. Визначити критерії оцінки функціонального стану нервової і м’язової систем, психофізіологічного стану спортсменів в різних видах спорту.
4. Створити технологію прогнозування ризику травматизму спортсменів, що включатиме організаційно-методичні складові, інформативні методики та шкали оцінки функціонального стану нервової і м’язової систем, психофізіологічного стану.
5. Розробити науково обґрунтовані рекомендації і пропозиції щодо корекції тренувального процесу та змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів, що дозволить знизити рівень травматизму спортсменів.

Виконавці теми: кандидати наук – 5; молоді вчені – 1, молодші наукові співробітники – 2, старші наукові співробітники – 2.

«Технологія проектування інформаційного середовища закладу вищої освіти з фізичної культури і спорту»

Назва теми: «Технологія проектування інформаційного середовища закладу вищої освіти з фізичної культури і спорту» (Керівник теми: д.фіз вих, проф. Шинкарук Оксана Анатоліївна, № державної реєстрації 0119U000308).

Мета: обґрунтування та розробка технології проектування інформаційного середовища закладу вищої освіти з фізичної культури і спорту.

Завдання:
1. Дослідити досвід та напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених щодо інформаційного середовища, хмарних технологій і навчання на основі інтернет-технологій та визначити перспективні напрямки їх застосування в освітньому середовищі закладів вищої освіти з фізичної культури і спорту.
2. Визначити умови застосування навчання на основі інтернет-технологій, обґрунтувати і виявити переваги його впровадження у професійній підготовці фахівців у фізичній культурі і спорті.
3. Обґрунтувати уніфіковану технологію проектування інформаційного середовища закладу вищої освіти з фізичної культури і спорту.
4. Розробити алгоритм впровадження інформаційного середовища закладу вищої освіти з фізичної культури і спорту та застосування навчання на основі інтернет-технологій в освітньому процесі.

Виконавці теми: доктори наук – 2; кандидати наук – 1; молодші наукові співробітники – 2.