Лабораторія фізіологічних основ фізичної працездатності спортсменів (НДІ НУФВСУ, частина 1, каб. 103)