Програма обстежень для спортивних ігор

Визначення рівня фізичної працездатності

Визначення показників функціональної підготовленості на рівнях аеробного і анаеробного порогів та максимального споживання кисню:

- ступінчастий тест + визначення максимальної анаеробної потужності;
- ранжування спортсменів за рівнем фізичної працездатності.

Тривалість процедури – 30 хвилин.

Психофізіологічне та психологічне тестування

Оцінка психологічних якостей спортсменів. Визначення індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій людини за переробкою зорової інформації різного ступеня складності. Оцінка основних властивостей нейродинамічних функцій.

Тривалість процедури – 1 год. 30 хвилин.

Біохімічний та загальний аналізи периферичної крові

- гемоглобін, гематокрит, еритроцити;
- визначення концентрації лактату у крові в стані спокою та в процесі виконання ступінчастого тесту (3 проби).

Тривалість процедури – 5 хвилин.

Аналіз складу тіла (біоімпедансний метод)

Визначення маси тіла, індексу маси тіла, індексів жирової та знежиреної тканин, рівня базального метаболізму,загальної кількості води в тілі, часток жирової та м’язової маси, а також аналіз вмісту жиру, знежиреної та м’язової маси в окремих сегментах тіла (тулуб, верхні та нижні кінцівки).

Тривалість процедури – 5 хвилин.

Визначення щільності кісткової тканини (ультразвукова денситометрія)

Безпечний метод визначення стану кісткової тканини як у дорослих (20-90 р.), так і у дітей (0-20 р.), який дозволяє виявляти порушення мікроархітектоніки кісток (зменшення щільності внаслідок погіршення мінералізації – остеопенія, або остеопороз – збільшення крихкості та ризику виникнення переламів внаслідок втрати солей кальцію і фосфору).

Тривалість процедури – 15 хвилин.

Динамометрія

Визначення сили м’язів згиначів кисті.

Тривалість процедури – 5 хвилин.

Електронейроміографія

Метод дослідження функціонального стану м'язів і периферичних нервових волокон на основі аналізу їх біоелектричної активності. Метод спрямований на ранню діагностику порушень функціонування нервово-м’язової системи для прогнозування ризику травматизму спортсменів, проведення своєчасного лікування та профілактики можливих ускладнень.

Тривалість процедури – 40 хвилин.