Програма обстежень для фітнесу

Біохімічний та загальний аналізи крові

Дозволяють вирішувати наступні завдання:

- комплексний контроль за функціональним станом організму спортсмена, який відображає ефективність і раціональність індивідуальної тренувальної програми;
- спостереження за адаптаційними змінами і функціональними перебудовами в організмі під час тренування;
- діагностика передпатологічних і патологічних станів в організмі спортсменів.

Тривалість процедури – 5 хвилин.

Антропометрія

Вимірювання антропометричних показників (зріст, окружність голови та грудної клітки, маса тіла, індекс маси тіла) і порівняння їх з гендерними та віковими нормами.

Тривалість процедури – 5 хвилин.

 

Аналіз складу тіла (біоімпедансний метод)

Визначення маси тіла, індексу маси тіла, індексів жирової та знежиреної тканин, рівня базального метаболізму,загальної кількості води в тілі, часток жирової та м’язової маси, а також аналіз вмісту жиру, знежиреної та м’язової маси в окремих сегментах тіла (тулуб, верхні та нижні кінцівки).

Тривалість процедури – 5 хвилин.

Визначення щільності кісткової тканини (ультразвукова денситометрія)

Безпечний метод визначення стану кісткової тканини як у дорослих (20-90 р.), так і у дітей (0-20 р.), який дозволяє виявляти порушення мікроархітектоніки кісток (зменшення щільності внаслідок погіршення мінералізації – остеопенія, або остеопороз – збільшення крихкості та ризику виникнення переламів внаслідок втрати солей кальцію і фосфору).

Тривалість процедури – 15 хвилин.

Спірометрія (оцінка можливостей респіраторної системи)

Визначення життєвої ємності легенів, швидкості форсованого видиху, максимальної легеневої вентиляції.

Тривалість процедури – 15 хвилин.

Визначення рівня фізичної працездатності (в залежності від фітнес-програми)

- ступінчастий тест (велоергометрія/бігова доріжка);
- визначення максимальної анаеробної потужності;
- оцінка здатності м’язової системи до виконання роботи аеробного та анаеробного характеру;
- оцінка функціональних резервів кардіо-респіраторної щодо забезпечення роботи м’язів різного характеруенергозабезпечення.

Тривалість процедури – 30 хвилин.

Електронейроміографія (за бажанням, в залежності від обраного виду спорту)

Метод дослідження функціонального стану м'язів і периферичних нервових волокон на основі аналізу їх біоелектричної активності. Метод спрямований на ранню діагностику порушень функціонування нервово-м’язової системи для прогнозування ризику травматизму спортсменів, проведення своєчасного лікування та профілактики можливих ускладнень.

Тривалість процедури – 40 хвилин.

Динамометрія кистьова

Визначення сили м’язів згиначів кисті.

Тривалість процедури – 5 хвилин.

Векторкардіографія

Оцінка функціонального стану серцевого м'яза за параметрами об’ємного електричного поля міокарда. Дозволяє оцінити наявність і ступінь гіпертрофії різних відділів серця, оцінити метаболічне забезпечення міокарда, виявити гемодинамічне перенавантаження передсердь, визначити шляхи адаптації серця до фізичних навантажень різної спрямованості, а також оцінити резервні можливості серця.

Тривалість процедури – 10 хвилин.