Вартість послуг

Назва послуги Кількість процедур Тривалість Вартість (грн)

Гематологічні та біохімічні дослідження

Комплексна лабораторна діагностика 1 10 хв 780,00
Загальний аналіз крові 1 10 хв 250,00
Визначення окремих показників крові під час тренувального процесу 1 5 хв
– глюкоза (GLU);

152,00

– гемоглобін (HB);

122,00

– гематокрит (HCT);

132,00

– еритроцити (ERY);

120,00

– сечовина (HST);

157,00

– холестерин (CHO);

147,00

– лактат (LAC)(у тесті);

157,00

 тригліцериди (TRI)

157,00

Біохімічний аналіз крові 1 10 хв 630,00
Біохімічна оцінка функціонального стану печінки 1 10 хв 260,00
Біохімічна оцінка функціонального стану нирок 1 10 хв 160,00
Біохімічна оцінка функціонального стану підшлункової залози 1 10 хв 225,00
Діагностика атеросклерозу 1 10 хв 260,00
Рання діагностика анемій 1 10 хв 336,00
Визначення електролітів крові 1 10 хв 427,00
Функціональна діагностика
Ультразвукова денситометрія 1 20 хв 197,00
Визначення складу тіла людини 1 10 хв 197,00
Електрокардіографічне дослідження 1 20 хв 198,00
Аналіз варіабельності серцевого ритму 1 20 хв 199,00
Векторкардіографічне дослідження 1 10 хв 215,00
Електронейроміографія 2 40 хв 599,00
Психофізіологічне тестування 1 50 хв 295,00
Психологічне тестування 1 50 хв 295,00
Оцінка фізичної працездатності
Контроль параметрів тренувальних навантажень на тредмілі «Laufband» 1 1 год

1 220,00

Визначення максимального споживання кисню та розрахунок пульсових режимів тренувальних навантажень (на тредмілі «Laufband») 1 20 хв – 1 год

3 075,00

Визначення максимального споживання кисню та розрахунок пульсових режимів тренувальних навантажень (на спеціалізованих ергометрах) 1 40 хв 1 695,00
Визначення реакції кардіо-респіраторної системи на навантаження максимальної інтенсивності 1 30 хв 899,00
Визначення максимальної анаеробної потужності 3 30 хв 298,00
Оцінка фізичної працездатності (функціональна проба PWC–170) 1 30 хв 298,00
Спірометрія 1 20 хв 320,00
Біомеханічні дослідження
Відеокомп’ютерна 3 D реєстрація та аналіз рухів людини 1 60 хв 992,00
Визначення рухових асиметрій після функціональних порушень опорно-рухового апарату людини 1 60 хв 992,00
Визначення кінематичних характеристик локомоторних рухів людини 1 20 хв 298,00
Оцінка статичної та динамічної стійкості тіла людини 1 15 хв

330,00

Оцінка вертикальної стійкості тіла людини 1 15 хв 340,00
Високошвидкісна відео зйомка та аналіз рухів людини 1 30 хв 300,00
Консультаційні послуги
Індивідуальна консультація спеціаліста (спортивного фізіолога, спортивного генетика, спортивного психолога, дієтолога тощо) відповідно до часу консультації та вченого звання і наукового ступеня спеціаліста
Проведення наукової, науково-технічної та інших видів експертиз
Консультації з питань організації та проведення наукових досліджень (у тому числі дисертаційних)
Консультації з проведення тренувального процесу, з розробки програм харчування, з формування батареї тестів для здійснення заходів спортивного відбору, розробки планів підготовки, аналізу змагальної діяльності, виступу спортсменів, процесу підготовки  тощо
Інформаційно-методичні послуги
Розробка навчально-методичних матеріалів з олімпійської освіти для навчальних закладів відповідно до договорів
Обґрунтування режимів рухової активності для осіб, які займаються фізичним вихованням, фітнесом та іншими видами рухової активності
Надання послуг з інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення наукової діяльності (підготовка програм з видів спорту для ДЮСШ, СДЮСШОР і ШВСМ, методичних рекомендацій, посібників тощо)
Організація та проведення  семінарів, конференцій, практикумів, тренінгів, стажування, екскурсій до Музею олімпійської слави НУФВСУ тощо