ШИНКАРУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Головний науковий співробітник, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту

Наукові інтереси: відбір і орієнтація спортсменів; управління, контроль, моделювання підготовки спортсменів; функціональна асиметрія; психофізіологія та фізіологія спорту; побудова тренувального процесу; інформаційні технології, інновації у фізичній культурі та спорті, в освіті; кіберспорт

E-mail: shi-oksana@ukr.net

Google scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IArHq04AAAAJ&hl=ru

Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202007010

WoS
https://publons.com/researcher/1964663/shynkaruk-a-oksana/